Säker sjukvård i Region Örebro tack vare våra besiktningar

Säker sjukvård i Region Örebro tack vare våra besiktningar

Region Örebro satsar på framtidens sjukvård och bygger nya lokaler för regionens högspecialiserade vård. Vi på Elektrotekniska Byrån har gjort för- och slutbesiktningar inom elkraft, solcellsanläggningar, telesystem, rör- och provrörspost samt hissar.

– Jag har besiktat elkraften, från inkommande ställverk till yttersta anslutna elektriska enhet i byggnaden. Exempelvis solcellsanläggningen på taket, hissar, säkerhetssystem, rörpostanläggning och verksamheternas utrustningar på alla avdelningar, berättar Håkan, besiktningsman elkraft.

Ny akutmottagning och barnakutmottagning

Den nya byggnaden kallas H-huset och ska samla delar av regionens högspecialiserade sjukvård vid Örebro Universitetssjukhus. Här har de öppnat en ny akutmottagning med tillhörande akutintag och traumarum under 2020.

– Vi har jobbat med projektet sedan 2018 då vi kunde börja förbesikta de första ytorna i byggnaden fram till slutet av sommaren 2020 då slutbesiktningen var klar, säger Håkan.

Övriga verksamheter som beräknas vara igång under 2020/2021 är intensivvårdsavdelningar, röntgenavdelning, vårdavdelningar och mottagningar för specialistvård.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar