Elektrotekniska Byrån är teknikkonsulter inom kraft, belysning, tele, data och samband

Elektrotekniska Byrån (EBAB) bildades 1964 i Karlstad. Sedan dess är vi en av landets främsta elektrotekniska specialister och vi har varit involverade i många omfattande ny- och ombyggnadsprojekt.

Tack vare våra goda och mångåriga kundrelationer och en strävan efter att alltid ligga ett steg före teknikutvecklingen är vi en av de mest erfarna och kunniga leverantörerna i branschen.

Vision – Vår erfarenhet skapar trygga och smarta konstruktioner i dag och i morgon

Vårt uppdrag är att skapa trygga och smarta konstruktioner – i dag och i morgon. Och vår erfarenhet är viktig för dig som kund, men även för våra leverantörer, medarbetare och framtida medarbetare.  

Affärsidé

Vår verksamhet ska vara inriktad på kund- och miljöanpassade konsulttjänster inom el-, kraft- och telesystem.

Vi ska alltid följa teknikutvecklingen, vara innovativa i våra lösningar och välutbildade inom erbjudna tjänster. Vi ska erbjuda helhetslösningar så att kunden upplever det som enkelt och effektivt att vända sig till oss.

Kompetens och resurser ska vid varje tillfälle hålla en sådan nivå att vi motsvarar kundens förväntningar.

Vi ska med teknisk och social kompetens, resurser samt serviceanda se till att företaget syns och har ett gott rykte på marknaden.

Värdegrund – lättillgängliga, kompetenta och engagerade

Vi vill bidra till effektivare entreprenader och säkrare leveranser. För oss är det därför viktigt med tillgänglighet, kvalitet och öppenhet. Du kan alltid lita på att du får snabba svar från oss. Vårt mål att du som kund ska uppleva oss som engagerade och professionella och att du ska ha ett högt förtroende för oss.

Policy för hantering av personuppgifter

Vi på Elektrotekniska Byrån vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.