Tjänster

Utbildning

Utbildningar inom brandlarm, talat utrymningslarm och gassläcksystem.

Utbildningar

Utbildningar inom brandlarm, talat utrymningslarm och gassläcksystem.

Utbildningar inom brandlarm, talat utrymningslarm och gassläcksystem

Våra behöriga ingenjörer håller utbildningar inom brandlarm, talat utrymningslarm och gassläcksystem. Nedan ser du vårt utbud. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor.

Utbildningar inom brandlarm, talat utrymningslarm och gassläcksystem

Läs mer om respektive utbildning genom att klicka på varje rubrik nedan: 

Kraven på dig som anläggningsskötare inom brandlarm är höga idag. Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning. Dessutom ska du genomföra provningar och kontroller av systemen varje månad.

Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs och uppfyller kraven i SBF 110:8 Bilaga D. Utbildningen hålls av en behörig Ingenjör brandlarm/godkänd besiktningsman.

Uppdatera din kunskap vart femte år

Regelverk och standarder förändras ständigt. Därför är utbildningen även lämplig för att uppdatera dina kunskaper löpande. Enligt SBF 110:8 bör du uppdatera din utbildning vart 5:e år.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som anläggningsskötare av brandlarmanläggningar och dig som har övergripande ansvar och exempelvis är förvaltare, fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:
 • Brandlarmanläggningens uppbyggnad, funktion och omfattning.
 • Placeringsregler och täckningsytor för detektorer.
 • Funktion och skötsel av ingående komponenter.
 • Larmlagring och larmöverföring.
 • Myndighetsföreskrifter, försäkringskrav, avtal och egen ambition.
 • Omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder.
 • Verksamheten i lokalerna med brandlarmanläggning.
 • Säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna med brandlarm.
 • Allmän brandkunskap.

Kraven på dig som anläggningsskötare för en gassläcksystem är höga. Även personer som vistas i gassläckskyddade lokaler bör ha kunskap om funktion och personsäkerhet.

Vår utbildning för anläggningsskötare av gassläcksystem ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 500:3 Bilaga C.

Utbildningen hålls av en behörig Ingenjör gassläcksystem/godkänd besiktningsman.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som är anläggningsskötare för gassläcksystem eller till dig som har övergripande ansvar för personsäkerhet och funktion i utrymmen som skyddas med gassläcksystem. Det kan vara till exempel förvaltare, fastighetsansvarig, IT-ansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:
 • Olika gastyper och dess egenskaper
 • Koldioxidanläggningar
 • Regelverk och användningsområden
 • Personskyddskrav
 • Skötsel och underhåll
 • Funktion och viktiga styrfunktioner
 • Miljöpåverkan

Utbildningen Brandlarmsregler SBF 110:8 ger dig en grundläggande genomgång av SBF 110:8. Den är anpassad till dig som vill veta mer om regelverket och förstå skillnaderna jämfört med tidigare utgåvor.

Utbildningen hålls av en behörig Ingenjör brandlarm/godkänd besiktningsman.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskap om regelverket.

Kursinnehåll:
 • Utförandespecifikation för brandlarm, SBF 110:8
 • Utrymningslarm i SBF 110:8
 • komponenter och system
 • Sektionsindelning
 • särskilda risker
 • Val av detektortyp
 • Larmsignalering
 • Manuell aktivering
 • Placeringsregler
 • Installation, driftsättning, färdigställandekontroll
 • Skötsel, underhåll och besiktning
 • Dokumentation

Utbildningen Regler för talat utrymningslarm ger dig en grundläggande genomgång av SBF 502:1. Den är anpassad till dig som vill veta mer om regelverket.

Utbildningen hålls av en behörig Ingenjör utrymningslarm med talat meddelande/godkänd besiktningsman

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som är anläggningsskötare för anläggningar med talat utrymningslarm, eller till dig som har övergripande ansvar. Det kan vara exempelvis förvaltare, fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:
 • Myndighetskrav, regler och standarder gällande utrymningslarm med talat meddelande
 • Upprättande av utförandespecifikation
 • Planering och projektering
 • Installation
 • Färdigställandekontroll och kvalitetssäkring
 • Uppstart och konfiguration
 • Användning och skötsel
 • Underhåll och besiktning
 • Övervakningsmetoder
 • Förstärkare och reservkraft
 • Ljud, fysiskt fenomen
 • Ljudtryck och frekvens
 • Högtalare, olika konstruktioner, egenskaper
 • Akustik och miljö
 • Taluppfattbarhet
 • SS-EN 60268-16

Kontaktperson

Jörgen Warg

010-7886014
072-2493858
jorgen.warg@ebabkonsult.se