Våra certifieringar

Vi verkar inom ett område som kräver mycket hög noggrannhet och kompetens. Därför är det viktigt att vi har våra kunders och marknadens förtroende att utföra de kvalificerade uppgifter vi genomför.

ISO 9001

Elektrotekniska Byrån är certifierade enligt ISO 9001 sedan 2010. ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som är baserad på åtta kvalitetsledningsprinciper:

 • Ledarskap
 • Kundfokus
 • Processinriktning
 • Systemangreppssätt för ledning
 • Medarbetarnas engagemang
 • Faktabaserade beslut
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 • Ständiga förbättringar

ISO 14001

Vi är även certifierade enligt ISO 14001 sedan 2010. Denna standard handlar om miljöledning och syftar till att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts. Fördelarna är många:

 • Effektivare användning av material, energi och avfallshantering
 • Personalen blir delaktig i miljöarbetet
 • Uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav
 • Systematik och dokumentation
 • Förtroende mot kunder

Ladda ner vår verksamhetspolicy

Vi utför besiktningar enligt Elektriska nämndens normer för besiktning av elanläggningar. Två av våra konstruktörer är auktoriserade besiktningsmän enligt elektriska nämndens normer.

Certifierad besiktningsfirma brandskyddsanordningar

Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) och därmed godkända av myndigheter och försäkringsbolag att utföra leverans- och revisionsbesiktningar av brandskyddsanordningar.

Våra besiktningsmän brandskyddsanordningar är:

Jörgen Warg
Brandlarm, cert-nr: 12-238.
Gassläcksystem, cert-nr: 15-35.
Utrymningslarm med talat meddelande, cert-nr: 17-380.

Andreas Nilsson
Brandlarm, cert-nr: 17-598.

Certifierad besiktningsfirma för elanläggningar

Vi utför även besiktningar enligt Elektriska nämndens normer för besiktning av elanläggningar. Tre av våra konstruktörer är auktoriserade besiktningsmän enligt elektriska nämndens normer.

Våra besiktningsmän elanläggningar är:

Love Berner
Auktoriserad elrevisionsbesiktningsman.

Mikael Bohman
Auktoriserad elrevisionsbesiktningsman.

Pierre Karlsson
Auktoriserad elrevisionsbesiktningsman.

Stefan Fagerholm
Auktoriserad elrevisionsbesiktningsman.

Vi har även ett antal personcertifieringar 

Våra behöriga ingenjörer är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC). Certifikaten ger oss en konkurrensfördel vid projektering och möjlighet att granska och godkänna handlingar för brandlarm- och säkerhetsanläggningar.
Vi utför även entreprenadbesiktningar på brandlarm- och säkerhetsanläggningar.

Våra behöriga ingenjörer inbrottslarm är:

Leif Albihn, cert-nr: 7-131.
Henrik Boss, cert-nr: 15-164.

Våra behöriga ingenjörer brandlarm är:

Ulf Ekholm, cert-nr: 98-515.
Per Carlsson, cert-nr: 0-531.