Certifieringar

Vi verkar inom ett område som kräver mycket hög noggrannhet och kompetens. Därför är det viktigt att vi har våra kunders och marknadens förtroende att utföra de kvalificerade uppgifter vi genomför. Våra certifieringar är ett bevis på att vi har den kompetens som krävs.

Elektrotekniska Byrån är certifierade enligt ISO 9001 sedan 2010. ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som är baserad på åtta kvalitetsledningsprinciper:

 • Ledarskap
 • Kundfokus
 • Processinriktning
 • Systemangreppssätt för ledning
 • Medarbetarnas engagemang
 • Faktabaserade beslut
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 • Ständiga förbättringar

Vi är även certifierade enligt ISO 14001 sedan 2010. Denna standard handlar om miljöledning och syftar till att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts. Fördelarna är många:

 • Effektivare användning av material, energi och avfallshantering
 • Personalen blir delaktig i miljöarbetet
 • Uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav
 • Systematik och dokumentation
 • Förtroende mot kunder

Ladda ner vår verksamhetspolicy

Vi utför besiktningar enligt Elektriska nämndens normer för besiktning av elanläggningar. 2 av våra konstruktörer är auktoriserade besiktningsmän enligt elektriska nämndens normer.

Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) och därmed godkända av myndigheter och försäkringsbolag att utföra leverans- och revisionsbesiktningar av brandskyddsanordningar.