Tjänster

Elkraftskonstruktion

Vi säkerställer kraftförsörjningen till samhällsviktiga funktioner.

Konstruerar för ekonomin

Vi jobbar med att säkra kraftförsörjningen till livsviktiga samhällsfunktioner. Till våra kunder hör statliga och kommunala myndigheter, landsting och elbolag som alltid måste vara säkra på att det finns el som kan driva runt exempel sjukhus, räddningscentraler och kommunala fastigheter.

Våra elkraftskonstruktörer kan vara ett stöd genom hela projektet, från förfrågningsunderlag till upphandling av entreprenader till projektering av elkraftsystem. Vi erbjuder även anbudskalkyler, budgetkalkyler, kontroll, provning och besiktning. De flesta av våra konstruktörer har praktisk erfarenhet av elinstallationer, vilket gör att de har en mycket bra känsla för dina behov som beställare.

Elkraft som driftsäkrar alla funktioner

Vi konstruerar elkraftssystem som gör att alla funktioner i en anläggning är driftsäkra. Det kan till exempel handla om reservkraftsanläggningar, UPS-anläggningar (Under Power Systems), högspänningsanläggningar, transformatorer och lågspänningsanläggningar.

Svenska sjukhus har som krav att fungera i sju dygn utan el från externa källor. Det gör att reservkraft är nödvändigt för att säkra upp elkraftförsörjningen i vår samhällsviktiga infrastruktur. Vi projekterar och besiktar reservkraftanläggningar i till exempel sjukhus, räddningscentraler och kommunhus.

Vi har lång erfarenhet av att jobba med:

Kontroll och besiktning av elanläggningar

Vi har även specialiserade tjänster för besiktning av elanläggningar.