Tjänster

Telekonstruktion

Vi konstruerar tele- och säkerhetssystem till fastigheter och infrastruktur.

Konstruerar för hållbarhet

Vi har lång och bred erfarenhet av konstruktion av tele- och säkerhetssystem till allt från industrier, kontorshus och skolor till bostäder och hotell.

Våra telekonstruktörer kan vara ett stöd genom hela projektet, från förfrågningsunderlag till upphandling av entreprenader till projektering av telesystem. Vi erbjuder även anbudskalkyler, budgetkalkyler, kontroll, provning och besiktning. De flesta av våra konstruktörer har praktisk erfarenhet av telelinstallationer, vilket gör att de har en mycket bra känsla för dina behov som beställare.

Vi konstruerar tele- och säkerhetssystem som gör att alla funktioner i en anläggning är driftsäkra och kan prata med varandra. Det kan till exempel handla om brand- och utrymningslarm, inbrotts- och passagesystem och kommunikationsplattformar, som exempelvis ledningsplatser inom räddningstjänsten.

Helhetsansvar eller spetskompetens inom telekonstruktion

Vi kan ta helhetsansvaret för alla elektrotekniska frågor i en fastighet eller erbjuda spetskompetens inom till exempel revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar och olika typer av anläggningar för lednings- och samverkansfunktioner.

Vi erbjuder dokumentation och registrering enligt Svensk Standard samt orienterings- och serviceritningar för säkerhetsanläggningar.

Erfarenhet av alla typer av entreprenadformer

Elektrotekniska Byrån jobbar med många olika typer av om- och nybyggnationer och vi har stor vana av alla former av entreprenader – generalentreprenad, totalentreprenad eller partneringentreprenad.

Exempel på olika system vi jobbar med är:

Revisionsbesiktning av brandlarm

Vi har även specialiserade tjänster för besiktning av brandskyddsanordningar där vi besiktar brandlarm, utrymningslarm och gassläckanläggningar.