Om oss

Hållbarhetsarbete

På Elektrotekniska Byrån jobbar vi aktivt med hållbarhet.

Hållbarhetsarbete

På Elektrotekniska Byrån jobbar vi aktivt med hållbarhet och vi har en hållbarhetsplan som vi följer för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. För oss är både små och stora insatser viktiga och på vårt kontor sorterar vi alla sopor och försöker välja miljövänliga alternativ på de inköp som görs. Även pappersförbrukning är något vi arbetar med att minska och vi återvinner det papper vi använder.

Samtliga av våra bilar är el- eller elhybridbilar och när det gäller längre resor väljer vi alltid tåg i första hand. Om valet står mellan flyg och tåg väger vi in kriterier för hur mycket tid vi sparar in om valet faller på en flygresa eller ej.

Energianvändning

På kontoret mäter vi vår energianvändning och vårt mål är att minska förbrukningen från år till år. Vårt larmsystem är kopplat till belysningen vilket innebär att när vi larmar på slocknar också belysningen i lokalerna. Dessutom har vi andelar i vindparken Vänern. Det är en vindkraftpark som består av tio vindkraftverk och med en total produktion på 30 MW.

Vi rekommenderar också våra kunder miljöanpassad projektering. Det innebär att vi erbjuder hållbara lösningar och produkter för våra kunder. På så vis kan vi påverka andra att också bidra till ett bättre klimat.

Kom i kontakt

Referenscase