Välkommen till Elektrotekniska Byrån!

010-788 60 00    info@ebabkonsult.se

Jonas Bjuresäter
VD

010-7886008
070-5819646

Mejla Jonas

Linda Bergqvist
Ekonomichef

010-7886002
070-5811354

Mejla Linda

Liselott Hjärpe
HR-ansvarig

010-7886040
070-5819664

Mejla Liselott

Inger Aronsson
Dokumentation

010-7886001
070-5819677

Mejla Inger

Kent Schützer
Marknad/projektledning

010-788 60 00
070-5819618

Mejla Kent

Elkonstruktion

Daniel Lundkvist

David Lundkvist
Elkonstruktör

070-3673038

Mejla David

Emil Nordefjäll
Elkonstruktör

010-7886032
070-5810132

Mejla Emil

Fredrik Lidén
Elkonstruktör

010-7886025
070-5819681

Mejla Fredrik

Fredrik Persson
Elkonstruktör

010-7886013
070-3798206

Mejla Fredrik

Klas Persson
Elkonstruktör

010-7886005
070-2041117

Mejla Klas

Magnus Johansson
Elkonstruktör

010-7886010
070-5819638

Mejla Magnus

Mats Runberg
Elkonstruktör

010-7886003
070-5819622

Mejla Mats

Olov Sjöberg
Elkonstruktör

010-7886037
070-5819630

Mejla Olov

Patrik Steen
Elkonstruktör

010-7886031
070-2826367

Mejla Patrik

Ulf Ekholm

Projektledare
010-788 60 00
070-738 65 08
Mejla Ulf

Ljusdesign

Erica Eriksson
Ljusdesigner

010-7886020
070-5810370

Mejla Erica

Telekonstruktion

Andreas Nilsson
Telekonstruktör

010-7886036
070-8617904

Mejla Andreas

Håkan Moss
Telekonstruktör

010-7886011
070-5819637

Mejla Håkan

Henrik Boss
Telekonstruktör

010-7886024
070-5819635

Mejla Henrik

Johan Hahne
Telekonstruktör

010-7886017
070-5819644

Mejla Johan

Patrik Johansson
Telekonstruktör

010-7886009
070-5810225

Mejla Patrik

Patrik Karlsson
Telekonstruktör

010-7886033
070-3799546

Mejla Patrik

Per Carlsson
Telekonstruktör

010-7886019
070-5819619

Mejla Per

Elkraftskonstruktion

Anders Wikström
Elkraftskonstruktör

010-7886027
070-5810133

Mejla Anders

Liza Sandelin
Elkraftskonstruktör

010-7886006
070-5819657

Mejla Liza

Mikael Bohman
Elkraftskonstruktör
Besiktningsingenjör

010-7886026
073-8207626

Mejla Mikael

Pierre Karlsson
Elkraftskonstruktör
Besiktningsingenjör

010-7886035
070-2515571

Mejla Pierre

Stefan Fagerholm
Elkraftskonstruktör
Besiktningsingenjör

010-7886028
070-5819621

Mejla Stefan

Tomas Edström
Elkraftskonstruktör

010-7886007
070-5819679

Mejla Tomas

Brandskyddsanordningar

Jörgen Warg
Besiktningsman
Brandskyddsanordningar

010-7886014
072-2493858

Mejla Jörgen

Seniorkonsulter

Mats-Erik Fransson
Elkonstruktör

010-7886029
070-5753647

Mejla Mats-Erik

Ralph Berg
Telekonstruktör

010-7886021
070-6112169

Mejla Ralph