Välkommen till Elektrotekniska Byrån!

010-788 60 00    info@ebabkonsult.se

Jonas Bjuresäter
VD

010-7886008
070-5819646

Mejla Jonas

Liza Sandelin
Elkraftskonstruktör/
Kontorschef Karlstad

010-7886006
070-5819657

Mejla Liza

Ulf Ekholm

Ulf Ekholm
Projektledare/
Kontorschef Göteborg

010-7886042
070-7386508

Mejla Ulf

Patrik Lundqvist
Kontorschef Stockholm

070-4457759

Mejla Patrik

Linda Bergqvist
Ekonomichef

010-7886002
070-5811354

Mejla Linda

Inger Aronsson
Dokumentation

010-7886001
070-5819677

Mejla Inger

Rolf Johnson

Rolf Johnson
Byggprojektledare

010-7886061
070-5810122

Mejla Rolf

Elkonstruktion

Emil Nordefjäll
Elkonstruktör

010-7886032
070-5810132

Mejla Emil

Fredrik Lidén
Elkonstruktör

010-7886025
070-5819681

Mejla Fredrik

Fredrik Olsson

Fredrik Olsson
Elkonstruktör

010-7886013
070-3798206

Mejla Fredrik

Johannes Arvidsson

Johannes Arvidsson
Elkonstruktör

070-280 02 42
010-788 60 73

Mejla Johannes

John Lindh

John Lindh
Elkonstruktör


010-7886072

Mejla John

Kent Bergman

Kent Bergman Wenkler
Elkonstruktör

010-7886015
070-5810085

Mejla Kent

Klas Persson
Elkonstruktör

010-7886005
070-2041117

Mejla Klas

Magnus Hultgren, Elektrotekniska byrån i Karlstad

Magnus Hultgren
Elkonstruktör

010-788 60 12
072-249 38 51

Mejla Magnus

Magnus Johansson
Elkonstruktör

010-7886010
070-5819638

Mejla Magnus

Ljusdesign

Erica Eriksson
Ljusdesigner

010-7886020
070-5810370

Mejla Erica

Telekonstruktion

Håkan Moss
Telekonstruktör

010-7886011
070-5819637

Mejla Håkan

Henrik Boss
Telekonstruktör

010-7886024
070-5819635

Mejla Henrik

Johan Hahne
Telekonstruktör

010-7886017
070-5819644

Mejla Johan

Leif Albihn

Leif Albihn
Telekonstruktör

010-788 60 41
070-58 19 609

Mejla Leif

Patrik Johansson
Telekonstruktör

010-7886009
070-5810225

Mejla Patrik

Per Carlsson
Telekonstruktör

010-7886019
070-5819619

Mejla Per

Elkraftskonstruktion

Anders Wikström
Elkraftskonstruktör

010-7886027
070-5810133

Mejla Anders

Mikael Bohman
Elkraftskonstruktör
Besiktningsingenjör

010-7886026
073-8207626

Mejla Mikael

Pierre Karlsson
Elkraftskonstruktör
Besiktningsingenjör

010-7886035
070-2515571

Mejla Pierre

Stefan Fagerholm
Elkraftskonstruktör
Besiktningsingenjör

010-7886028
070-5819621

Mejla Stefan

Tomas Edström
Elkraftskonstruktör

010-7886007
070-5819679

Mejla Tomas

Uno Wåhlén
Elkraftskonstruktör

010-7886064
070-5810064

Mejla Uno

Brandskyddsanordningar

Jörgen Warg
Besiktningsman
Brandskyddsanordningar

010-7886014
072-2493858

Mejla Jörgen

Andreas Nilsson
Telekonstruktör
Besiktningsman
Brandskyddsanordningar

010-7886036
070-8617904

Mejla Andreas

Fastighetsautomation

Patrik Bergström

Patrik Bergström
070-379 95 46

Mejla Patrik

Louise Myrman

Louise Myrman
010-788 60 37
070-581 96 30

Mejla Louise

Seniorkonsulter

Mats-Erik Fransson
Elkonstruktör

010-7886029
070-5753647

Mejla Mats-Erik