Tjänster

Elkonstruktion

Vi konstruerar el och belysning till fastigheter och infrastruktur.

Konstruktion inom kraft-och belysningssystem

Vi har lång och bred erfarenhet av konstruktion inom kraft- och belysningssystem. Våra lösningar genererar el och belysning till allt från industrier, kontorshus och skolor till bostäder och hotell.

Våra elkonstruktörer kan vara ett stöd genom hela projektet, från förfrågningsunderlag till upphandling av entreprenader till projektering av elsystem. Vi erbjuder även anbudskalkyler, budgetkalkyler, kontroll, provning och besiktning. De flesta av våra konstruktörer har praktisk erfarenhet av elinstallationer, vilket gör att de har en mycket bra känsla för dina behov som beställare.

Vi konstruerar elsystem som gör anläggningar driftsäkra och funktionella. Det kan till exempel handla om styrsystem för belysning som gör att belysning kan anpassas automatiskt utifrån behov och situation.

Helhetsansvar eller spetskompetens inom elkonstruktion

Vi kan ta helhetsansvaret för alla elektrotekniska frågor i en fastighet eller erbjuda spetskompetens inom till exempel revisionsbesiktning av elanläggningar och olika typer av anläggningar för lednings- och samverkansfunktioner.

Erfarenhet av alla typer av entreprenadformer

Elektrotekniska Byrån jobbar med många olika typer av om- och nybyggnationer och vi har stor vana av alla former av entreprenader – generalentreprenad, totalentreprenad eller partneringentreprenad.

Exempel på olika system vi jobbar med är:

Kontroll och besiktning av elanläggningar

Vi har även specialiserade tjänster för besiktning av elanläggningar.