Liza Sandelin

Liza löser kraftförsörjningen till nya Sundsta-Älvkullegymnasiet

Liza löser kraftförsörjningen till nya Sundsta-Älvkullegymnasiet

Just nu byggs Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad om och vi på Elektrotekniska Byrån projekterar el- och tele, kraftförsörjning, kanalisation och belysning för skolan som ska rymma 2 000 elever.

Älvkullegymnasiet i Karlstad rivs och istället byggs tre nya huskroppar som binds ihop med de befintliga skolbyggnaderna på Sundstagymnasiet på andra sidan vägen. Skolbyggnaden kommer att få tre till fyra våningar och nybyggnationen omfattar cirka 21 300 kvadratmeter.

Elektrotekniska Byrån projekterar el- och tele, kraftförsörjning, kanalisation och belysning. Till exempel inkluderar detta passersystem och brandlarm. Projekteringen ska vara klar till sommaren 2018. Den tar knappt ett år och fyra medarbetare på Elektrotekniska Byrån är involverade.

– Vi jobbar husvis och projekterar ett hus först innan vi går vidare till nästa hus, säger Liza Sandelin, elkraftskonstruktör, Elektrotekniska Byrån.

På det tredje höghusets bottenplan kommer skolans kök och restaurang vara placerade. Där ska mat till många elever att tillagas. Därför behövs en hel del utrustning, som ofta kräver mycket energi.

– Här har vi utfört beräkningar och kabeldimensioneringar till samtliga apparater, berättar Liza.

Den nya delen som byggs är 19 200 kvadratmeter stor och den befintliga delen som byggs om är 6900 kvadratmeter. Totalt kommer 2000 elever att få plats på skolan.

Fakta om projektet
Byggstart: sommaren 2017
Färdigställande: 2021
Huvudentreprenör: Skanska
Byggherre: Karlstads kommun
Entreprenadform: Partneringprojekt
Elentreprenör: Elcenter
Omfattning: 19 200 kvm ny yta och 6 900 kvm som byggs om

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar