Projektering av fyra idrottsarenor i Karlstad

Projektering av fyra idrottsarenor i Karlstad

På Sannafältet i Karlstad byggs fyra nya idrottsarenor och vi projekterar samtliga el- och telesystem till dessa. Vi utför allt från konstruktion av ställverk och elkraft till data- och brandlarmsinstallationer i projektet.

 –  Detta är ett spännande projekt och en stor tillgång för Karlstad. Vi har varit med och bestämt hur varje arena ska utformas och har utifrån detta arbetat fram en systemhandling, säger Liza Sandelin, projektledare.

Projektet består av en inomhusarena, utomhusarena, konstgräsplan samt kastplan. Byggdialog är totalentreprenör och beställare är Elcenter som vi har ett gott samarbete med sedan tidigare, slutkund är Karlstads Kommun.

– Utefter systemhandlingarna har vi nu i uppdrag att projektera fram lösningarna så att arenorna blir som beställaren önskar, säger Liza.

Det som ligger först på tur i tidsplanen är inomhusarenan.

Illustration: Sweco

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar