Lerums kommun satsar på solceller och modernare arbetsmiljö

Lerums kommun satsar på solceller och modernare arbetsmiljö

 

Teknisk specifikation till upphandling av solcellsleverantör
Lerums kommun gör en satsning på solceller och behöver upphandla en ramavtalsleverantör för installationerna. Vi på Elektrotekniska Byrån har fått i uppdraget att ta fram den tekniska beskrivningen så att de får ett tydligt underlag till upphandlingen. Man har valt ut ett antal byggnaders tak som är lämpliga att komplettera med solceller. Kommunen håller samtidigt på med att koppla upp alla anläggningar mot sin portal för att kunna se nyttan med solcellsinvesteringarna och kunna hålla koll på sina anläggningar.

– Det känns extra intressant och kul att få göra detta eftersom det är en hållbar lösning som ligger i tiden, säger Ulf Ekholm, projektledare.

Målet är att upphandla en ramavtalsleverantör innan semestern för att kunna komma igång med installationer i höst. I en förlängning kommer vi att hjälpa till med att ta fram objektsanpassade beskrivningar samt även göra besiktningar på anläggningar som har utförts, tillägger Ulf.

Utredning kring modernare lösning för rökluckeanläggningar 
Vi hjälper även Lerums kommun med att inventera deras rökluckeanläggningar. Det finns två syften med uppdraget, dels att hitta lösningar för att kunna öppna och stänga luckorna från markplan samt att få kontroll på om någon lucka är öppen.

Flera anläggningar har idag rökluckor med hållmagneter som håller luckorna stängda samt att  vissa inte har någon lägesindikering.

– Nu måste de ta sig upp på taken för att stänga flertalet av rökluckorna på sina fastigheter, kan de slippa det skulle de få en säkrare arbetsmiljö. En lägesindikering som visar om en lucka är öppen fungerar utmärkt att koppla till fastighetens inbrottslarmsystem och på så sätt får man direkt meddelande om en lucka är öppen. Det har förekommit att luckor har stått öppna över en helg och det har regnat in, avslutar Ulf.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar