Fasadbelysning till Wermland Opera

Den nya fasadbelysningen på Wermland Opera framhäver byggnadens detaljer och gör även området kring operan säkrare, en plats som tidigare upplevts som både mörk och otrygg.

Robert Hammar, Grafisk kommunikatör på Wermland Opera, är helnöjd med den nya belysningen:

-Byggnadens arkitektur är verkligen magnifik, och med den nya fasadbelysningen lyfts den ytterligare en nivå. Kronan på verket kan man säga.

Vi har tagit fram belysningsförslaget och upphandlat Rydahls Elektriska, som stått för installationen.