Svenska kyrkan anpassar sina kyrkobyggnader för att de ska bli mer mångfunktionella. Vi har projekterat el- och telesystem till både om- och nybyggnationer av Edsleskogs kyrka, Åmåls kyrka, Norra Finnskoga kyrka och By kyrka i Säffle.

-Genom att jobba fram smarta lösningar kan vi utnyttja våra byggnader på ett bättre sätt och använda kyrkorummen till fler saker, berättar Sune Fransson, fastighetsingenjör, Svenska Kyrkan.

Rummen i kyrkorna och de tillhörande byggnaderna har fått fler funktioner tack vare nya lösningar för bland annat el-. och telesystem.

-Det har fungerat mycket bra med Elektrotekniska byrån som leverantör. De har haft en god insikt i vad som behövs göras i projekten och de har haft den finess som krävs när det gäller lösningar i känsliga byggnader som kyrkor säger Sune.

Kyrkor är ofta gamla byggnader som är känsligare än andra och lösningarna måste anpassas efter varje enskilt projekt. Det är också viktigt att ta hänsyn till den gamla miljön och ta fram belysningslösningar och installationer som funkar ihop med denna.

– Vi har ritat och konstruerat el- och telesystem till flera kyrkor i Värmlands och Dalslands stift. Det har handlat om några nybyggnationer av personalutrymmen och ombyggnation av befintliga kyrkorum, berättar Jonas Bjuresäter, VD och projektledare, Elektrotekniska byrån.

Allt som görs i en kyrka är tillståndspliktigt och det är krav på att ta hänsyn till kulturarvet.