Nya Västerstrandsskolan – projektering av el- och telesystem

Under de senaste två åren har Västersstrandsskolan i Karlstad byggts om och till i etapper. När sommarlovet är slut och höstterminen 2019 börjar kommer skolans elever tillbaka till den färdigutbyggda skolan som i framtiden ska kunna ta emot 400 barn. Elektrotekniska byrån har varit en av projektets projektörer.

Skolbyggnaden har växt med två flyglar, en åt norr och en åt öster. Etappen med byggnation av den nya östra flygeln, som startade i februari 2017, rymmer lokaler för både skola och förskola. Tillbyggnaden åt norr, som genomförts under våren 2019, hyser lokaler för skolverksamhet samt en splitter ny gymnastiksal. Den nya gymnastiksalen är fullstor och har intilliggande omklädningsrum.

Även det gamla befintliga huset på skolan har totalrenoverats. Bland annat har det nuvarande köket som ligger i hjärtat av skolan byggts ut för att klara av att laga fler portioner. Även matsalen har byggts till för att klara fler matgäster.

Skolan har fått en helt ny utemiljö

I byggprojektet ingår även att utveckla utemiljön och skolgården. Arbetet genomförs i etapper och skolans elever har fått vara delaktiga i planeringen av att förändra skolgården. Hela skolgården ska vara klar 2020.

Elektrotekniska byrån har projekterat el- och telesystemen för om- och tillbyggnad

– Vi har projekterat el- och telesystem för om- och tillbyggnaden, säger Henrik Boss, telekonstruktör hos Elektrotekniska byrån. Med utgångspunkt från samverkansmöten med Karlstad kommun, PEAB samt övriga inblandade projektörer/entreprenörer har vi tagit fram tekniska lösningar utifrån lokalernas utformning och omfattning. Alltifrån brandlarm, inbrottslarm, passerkontroll, tele- och datasystem och mediaanläggningar. Projektet utfördes medan vårterminen fortfarande pågick vilket har gjort att vi fått planera vårt projekteringsarbete i vissa delar av huset utefter det.

– I vårt uppdrag ingick även att projektera belysning i skolan och på skolgården. Skolgården har blivit en ljusare och tryggare miljö, säger Klas Persson, elkonstruktör hos Elektrotekniska byrån

Fakta om projektet

Byggstart: 2017
Kund: Assemblin EL AB
Byggherre: Karlstads kommun
Projektform: Partneringentreprenad
Totalentreprenör: PEAB
Yta: ca 9000 m²