Mölndals stad – uppdatering av säkerhetssystem för bättre struktur och säkerhet

Mölndals stad uppdaterar sitt säkerhetssystem, vilket bland annat inkluderar passersystem samt brand- och inbrottslarm. Vi på Elektrotekniska byrån har ett ramavtal med kommunen och Leif, som är ansvarig för projektet, har många års erfarenhet av att arbeta med systemet Omnis, som de använder i Mölndal.

Då det är många medarbetare i en kommun krävs en tydlig struktur och organisering av säkerhetssystemen. För Mölndals stad har det främst handlat om att uppdatera behörigheter i passersystemet, som också är integrerat med brand- och inbrottslarm.

Tydlig struktur för olika behörigheter

– Genom åren har det uppstått en viss oordning när det kommer till behörigheter. De har därför tagit hjälp av oss för att strukturera upp alla behörigheter för de olika avdelningarna, säger Leif Albihn, telekonstruktör, Elektrotekniska Byrån.

Leif är den som jobbat med säkerhetssystemet och han har gjort en stor förändring av medarbetarnas behörigheter.

– Medarbetarna ska enbart ha behörighet där det är nödvändigt. Är man anställd inom skolan kommer tillgången se ut på ett visst sätt och för den som arbetar i stadshuset ser behörigheten ut på ett annat vis, förklarar Leif.

Säkerhetssystemet täcker 120 anläggningar
Projektet startade i november 2019 och blev klart i januari 2020. Systemet kommer främst att användas på skolor och förskolor men även i stadshus och på gatukontor. Vanderbilt är leverantör av säkerhetssystemet Omnis och det täcker just nu upp cirka 120 av kommunens anläggningar och används av 6 000 medarbetare.

Omnis är ett integrerat system med inbrottslarm, passerkontroll, videoövervakning och brandvarning. Det distribueras via ett kommunikationsnätverk med lokalt placerade enheter som sköter alla funktioner för ett mindre utrymme.

Fakta:
Byggtid: 2019-2020
Uppdragsgivare: Mölndals Stad
Arbetstimmar: Cirka 250 timmar för Elektrotekniska Byrån