Mariebergsskolan – projektering av el- och telesystem vid ombyggnation

Elektrotekniska Byrån projekterade el- och telesystemen när Mariebergsskolan i Karlstad byggdes om 2011-2012. Skolan fick en ny identitet med ny entré, gångstråk i två plan, flera glaspartier och ytor som möjliggör mer vuxennärvaro. 

Mariebergsskolan är en 7-9-skola med cirka 275 elever. Skolan byggdes om för att bli mer hållbar och modern, både när det gäller energieffektivitet och arbetsmiljö. I samband med ombyggnationen förnyades fasaden och utemiljön med bland annat belysning, möbler och cykelställ. Skolan är numer certifierad som en miljöbyggnad silver.

– Det betyder att byggnaden är hållbar och att skolans miljöer är bra att leva, arbeta och leka i. Till exempel är all belysning utbytt till LED-teknik. Totalt har vi projekterat dryg 650 nya armaturer, berättar Jonas Bjuresäter, vd, Elektrotekniska Byrån.

Fakta om projektet

Byggtid: 2011-2012.
Byggherre:
 Karlstads kommun.
Entreprenadform: Totalentreprenad.
Uppdragsgivare: Byggdialog.
Totalbudget: 54 miljoner kronor.
Antal armaturer: 650 stycken.