Nya brandlarmanläggningar till Lerums kommun

Lerums kommun byter ut sex brandlarmanläggningar på boenden med särskild service (LSS-boenden) och på en skola, som består av sex olika byggnader. Samtidigt passar de på att höja skyddsnivån och anpassa skyddet efter verksamheten. Vi bidrar med expertkunskap och erfarenheter från tidigare utförda uppdrag och har tagit fram förfrågningsunderlag med lösningar anpassade till verksamheterna.

Ulf Ekholm som är behörig ingenjör brandlarm har hjälpt till att ta fram beskrivningar och utförandespecifikationer för anläggningarna.

– Utförandespecifikationen är ett underlag för den slutliga projektering som entreprenören Assemblin gör, det är inte ovanligt att specifikationer saknas vid besiktning av en ny anläggning, beskriver Ulf.

Vi har utgått från Boverkets Byggregler och Lerums egen ambitions- och kravnivå tillsammans med kommunens brandskyddsansvarige. Utifrån detta har vi jobbat fram lösningar för anläggningarna och har även fångat upp äldre besiktningsanmärkningar som inte har blivit åtgärdade i projektet.

Effektivare system och färre störningsmoment
Ett syfte har varit att få bättre styrning på projekten för att entreprenören ska kunna planera sitt arbete bättre och även minimera utförandetiderna för att minska störningsmomenten hos verksamheten. För verksamheterna och för drift- och underhåll innebär även de nya adresserbara brandlarmsystemen enklare handhavande och tydligare information om anläggningen status.

– Kommunen väljer i och med utbytet att lägga sina nya anläggningar i en molnlösning för att få tillgång till dem även på distans, samtidigt har de alltid har tillgång till en den senaste uppdatering av anläggningen, avslutar Ulf.

Fakta:
Beställare: Lerums kommun. Kommunens verksamhetslokaler.
Slutkund: Lerums kommun.
Anläggarfirma brandlarm: Assemblin Alingsås.
Antal anläggningar: 6