Göteborg kretslopp och vatten – projektering av brandlarm och åskskydd till industriområde

Förvaltningen kretslopp och vatten i Göteborgs stad bygger ut sina lokaler vid industriområdet Alelyckan. Elektrotekniska Byrån har bland annat projekterat ett fullskaligt åskskydd till en lagerbyggnad och ett garage.

Göteborgs stad bygger ut lokalerna vid Alelyckan för att all verksamhet inom förvaltningen kretslopp och vatten ska rymmas på samma plats. Bland annat bygger man en lagerbyggnad på 2 100 kvadratmeter och ett garage med spolhall på 1 500 kvadratmeter. Till dessa har Elektrotekniska Byrån projekterat kanalisation, el- och telesystem som bland annat inkluderar brandlarm och ett fullskaligt åskskydd.

– Byggnaderna tillhör skyddsklass 2, som är den näst högsta klassen för åskskydd. Vi har projekterat ett åskskydd med takledare, ringledare, nerledare och potentialutjämning i bottenplattan, berättar Emil Nordefjäll, elkonstruktör, Elektrotekniska Byrån.

Tar fram kalkyler som underlag för att jämna ut spänningen

Genom potentialutjämning förbinds alla ledande system med varandra och får samma potential. Det gör att spänningsskillnader som kan uppstå mellan olika system undviks eller reduceras väsentligt. Detta i kombination med överspänningsskydd minskar risken för skador på grund av till exempel blixtnedslag.

 För att få en bra potentialutjämning krävs det att ledare monteras och ansluts på ett visst sätt. Våra kalkyler och ritningar är viktiga för att säkerställa rätt mängd material i bottenplattan, förklarar Emil.

Krävs hög kapacitet för att ladda truckar

I dessa byggnader krävs en omfattande tillgång till kraft, exempelvis för att ladda truckar. I båda byggnaderna finns därför uttagsboxar med 32- och 16-amperesuttag.

– Det är intressant att rita en industrilokal eftersom det krävs lite speciallösningar. Vi har till exempel projekterat 36 stycken 3-fas 16-amperesuttag och 30 stycken 3-fas 32-amperesuttag till de båda byggnaderna, säger Emil.

Fakta om projektet
Byggtid: 2017-2019
Byggherre: Göteborgs stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Huvudentreprenör: Tuve Bygg
Uppdragsgivare: Assemblin
Omfattning: Cirka 300 arbetstimmar för Elektrotekniska Byrån