Fredricelund

På Fredricelund har man lyckats samla det viktigaste för barn och föräldrar under ett och samma tak. Här finns en mix av verksamheter och funktioner i en och samma byggnad, fördelat på fyra huskroppar. Byggnaden är flexibelt utformad med fokus på både nutid och framtid.

 

Elektrotekniska Byrån har projekterat samtliga el- och telesystem i byggnaden, där fokus har legat på flexibilitet och hållbarhet. Det har varit ett roligt och spännande projekt där vi har projekterat anläggningen utefter behov från flera olika verksamheter och hyresgäster.

Skola

Den nya byggnaden rymmer en skola för 350 elever i årskurs F-6, och utanför har en helt ny utemiljö skapats. Det nya storköket är dimensionerat för 1500 portioner, vilket möjliggöra att köket kan producera måltider både till Fredricelund och erbjuda utkörning till andra verksamheter.

Förskola

I byggnaden finns också en ny förskola med fyra avdelningar för omkring 80 barn. Även förskolan har fått en ny utemiljö.

Bibliotek och idrottssal med hoppgrop

Det finns ett nytt bibliotek för både allmänhet och skola som ersätter biblioteket som tidigare låg i Våxnäs centrum. En ny idrottssal för skolidrott har kompletterats med ett höj- och sänkbart tumblinggolv och en hoppgrop för truppgymnastik, som gör salen till den första av sitt slag i Karlstads kommun.

Familjecentral

Familjecentralen är en samverkan mellan Region Värmland och Karlstads kommun. Här samverkar barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och förebyggande socialtjänst.

Fredricelund är projekterad för att ha en god energiprestanda och har uppförts i en projekterings- och byggprocess där återbruk har varit centralt. Klimatavtrycket är lägre både i byggskede och driftskede jämfört med många andra skolor.

 

Fakta om projektet

Projektår: 2019-2022

Kund: Elcenter

Byggherre: Karlstads kommun

Totalentreprenör: Skanska

Projektform: Partneringentreprenad

Yta: 9 000 m2