Dialysmottagning i Arvika och akutmottagning i Torsby – kraftförsörjning för att säkerställa livsviktig vård

Landstinget i Värmland har fått fler vårdplatser tack vare ny dialysmottagning på sjukhuset i Arvika och om- och tillbyggnad av akutmottagningen i Torsby. Elektrotekniska Byrån projekterade el- och teleanläggningarna till de båda sjukhusen, som kräver en omfattande kraftförsörjning för att säkerställa livsviktig vård. 

Arvika har fått Värmlands tredje dialysmottagning

Värmland hade tidigare alldeles för få vårdplatser sett till antalet patienter och bara Karlstad och Torsby hade dialysmottagning. Tack vare att även Arvika sjukhus fått en dialysmottagning har alla tre värmländska akutsjukhus möjlighet att vårda patienter med njursjukdomar.

– En dialysmottagning måsta vara driftsäkrad för att aldrig gå ner. Vissa patienter är där två-tre gånger i veckan för att rena sina njurar, vilket är livsnödvändigt för dem. Då 10-12 personer behandlas samtidigt krävs en omfattande kraftförsörjning, berättar Håkan Moss, uppdragsledare på Elektrotekniska Byrån.

Elektrotekniska Byrån har konstruerat den säkrade elkraftanläggningen som försörjer de två våningsplanen på dialysmottagningen. Bakom den anläggningen finns det även en större reservkraftanläggning som en backup för att säkerställa elförsörjningen vid strömavbrott.

– Det är också stora krav på belysning på sjukhus för att det ska fungera på bästa sätt. Därför har vi även tagit fram ett komplext belysningssystem, säger Håkan.

Större och modernare akutmottagning i Torsby

På Torsby sjukhus har akutmottagningen fått ett nytt traumarum och en ny infektionsmottagning. Hela mottagningen har dessutom byggts om och fått större väntrum. Samtidigt har man bytt flera tekniska system, för till exempel brandlarm, kallelsesignal och nödbelysning. Dessa har Elektrotekniska Byrån projekterat.

– Det nya överordnade systemet kan kopplas ihop med alla övriga system på sjukhuset och landstingen för att exempelvis kunna övervaka driften på ett effektivt sätt, berättar Håkan.

Alla delar i ett sjukhus måste fungera lika bra oavsett om det är en intensivvårdsavdelning eller en administrativ byggnad.

– Därför känns alla delar av projektet lika viktiga, men givetvis är det extra motiverande med de delar som kräver mer tekniska utmaningar, som till exempel en intensivvårdsavdelning, avslutar Håkan.

Fakta om projektet

Projekttid: 2016-01-12 – 2016-12-20
Projektform:
 Partneringentreprenad
Byggherre: Landstinget i Värmland
Antal platser på dialysmottagningen: 10-12