Centralsjukhuset – entreprenadbesiktning Hus 60

Hus 60 är en ny- och ombyggnad av Centralsjukhuset i Karlstad, som bland annat består av 20 operationssalar och en ny sterilcentral. Byggnationen stod klar 2017 och inkluderar även tre teknikbyggnader för ställverk, sprinkler- och gascentral.

– Vi på Elektrotekniska Byrån genomförde en entreprenadbesiktning, vilket inkluderar kontroll och besiktning, samt samordnad provning av teletekniska system, berättar Per Carlsson, elkontruktör.

Elektrotekniska Byrån har lång erfarenhet av besiktningar inom el- och teleanläggningar och har utfört  flertalet revisionsbesiktningar åt Landstinget i Värmland.

Miljöbyggnad Sundahus

Centralsjukhusets om- och tillbyggnad är godkänd miljöbyggnad enligt SundaHus. Det innebär att man i projektet gjort medvetna materialval för att undvika produkter med farliga ämnen samt att alla produktval är tydligt dokumenterade. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå kan man ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid.

Fakta om projektet

Byggtid: 2012-2017.
Nybyggnadsyta: 
28 000 kvadratmeter.
Ombyggnadsyta: 
7 500 kvadratmeter.
Byggherre: Landstinget i Värmland.
Totalentreprenör: Skanska Sverige Hus Väst.
Budget: 1,3 miljarder kronor.
Omfattning: 20 operationssalar, en sterilcentral, ställverk, sprinkler och gascentral.