Änglandaskolan – elkraft, solkraft och teleinstallationer

Änglandaskolan i Örebro har byggts utifrån ett nytt sätt att tänka kring lärande och med stor hänsyn till miljö. Bland annat är skolans idrottsbyggnad ett plusenergihus vilket innebär att det produceras mer förnybar el än vad man gör av med. Elektrotekniska Byrån har varit en del av det spännande projektet.

2018 stod Änglandaskolan i Örebro klar för inflyttning. Det är en korridorlös skola i fyra våningar där bottenvåningen innehåller gemensamma funktioner som bland annat matsal och gymnastiksal. På de andra planen finns sju så kallade ”hemvister” med plats för tre klasser i varje hemvist. Man har velat skapa en nytänkande plats för lärande och man har också tagit hänsyn till miljön vid byggnationen.

Örebros största batterilager

Tillsammans med Byggdialog och Futurum Fastigheter har vi på Elektrotekniska Byrån tagit fram en solcellsanläggning med tillhörande batterilager. Batterilagret, som är Örebros enskilt största, är installerat i idrottshallsbyggnaden.  Detta har gjorts genom en unik och banbrytande lösning. Lösningen bygger på att två huskroppar delar på ett gemensamt batterilager och med hjälp av smart styrning kan vi styra vart energin ska användas. Vidare används geolager och värmepumpar för att utvinna lagrad solenergi ur marken.

Idrottsbyggnaden är ett plusenergihus

-Idrottsbyggnaden är byggd för att vara ett plusenergihus, det vill säga att man producerar mer förnybar el än man gör av med. Det är en otrolig vinst både för miljön, skattebetalarna och inte minst för våra barn. 

-Vi på Elektrotekniska Byrån har utfört utredningar och bygghandling för elkraft, el- och teleinstallationer. Vi har även samarbetat med övriga entreprenörer och konstruerat lösningar för solcellsanläggningen. Säger Liza Sandelin, elkraftskonstruktör hos Elektrotekniska Byrån.

Fakta om projektet
Byggstart: 
januari 2017
Kund: 
Elcenter
Byggherre: Partneringentreprenad
Totalentreprenör: Byggdialog
Yta: 
ca 7900 m2 skola, 1690 m2 idrottshall, 560 m2 p-däck