Åbybadet i Mölndal – entreprenadbesiktning

Mölndals stad planerar en ny, större simhall och har byggt ett temporärt badhus som invånarna ska kunna använda under byggtiden då den gamla hallen ska rivas och ge plats för ett nytt. Vi på Elektrotekniska byrån har slutbesiktat el- och telesystemen.

Mölndals stad kommer att bygga en ny badanläggning som ska ersätta Åbybadet. Hela byggnaden ska rivas och arbetet beräknas börja under 2020. För att inte stå utan simhall har kommunen istället byggt ett temporärt badhus där Elektrotekniska byrån har besiktigat el- och telesystemen.

– Vi har varit med och gjort slutbesiktningen på den temporära simhallen som man kallar Lilla Åbybadet. Det tillfälliga badet innefattar en 25-metersbassäng och en undervisningsbassäng som båda är byggda i stål, berättar Håkan Moss, besiktningsman El- och Telekonstruktion på Elektrotekniska byrån.

Badhus som kan användas i fler projekt
Det nya temporära badet öppnade i början av februari 2020 och är byggt efter en speciell konstruktion.

– Konstruktionen på Lilla Åbybadet är ganska häftig då det är tänkt att badhuset ska kunna återanvändas. Det ska kunna användas vid flera liknande projekt när ett nytt badhus ska byggas och kommunen vill erbjuda bad under tiden som de nya anläggningarna byggs säger Håkan.

Beställare av projektet är Mölndals stad som vi har ramavtal med sedan en tid tillbaka.

FAKTA:
Totalyta bassängbyggnad i två plan: 1848 kvadratmeter
Antal bassänger: 2 bassänger (En 25 meters för motionssim och en för undervisning)
Vattenrening: Dimensionerad för upp till 150 badande personer per dag
Entreprenadform: Strategisk partnering
Vår beställare: Mölndals Stad
Totalentreprenör: Vestia AB
Elentreprenör: Midroc Electro AB