Regler för talat utrymningslarm SBF 502:1

Utbildningen Regler för talat utrymningslarm ger dig en grundläggande genomgång av SBF 502:1. Den är anpassad till dig som vill veta mer om regelverket.

Utbildningen hålls av en behörig Ingenjör utrymningslarm med talat meddelande/godkänd besiktningsman

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som är anläggningsskötare för anläggningar med talat utrymningslarm, eller till dig som har övergripande ansvar. Det kan vara exempelvis förvaltare, fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:
 • Myndighetskrav, regler och standarder gällande utrymningslarm med talat meddelande
 • Upprättande av utförandespecifikation
 • Planering och projektering
 • Installation
 • Färdigställandekontroll och kvalitetssäkring
 • Uppstart och konfiguration
 • Användning och skötsel
 • Underhåll och besiktning
 • Övervakningsmetoder
 • Förstärkare och reservkraft
 • Ljud, fysiskt fenomen
 • Ljudtryck och frekvens
 • Högtalare, olika konstruktioner, egenskaper
 • Akustik och miljö
 • Taluppfattbarhet
 • SS-EN 60268-16

Kontakt

Jörgen Warg
010-7886014
072-2493858
Mejla Jörgen