Love är certifierad besiktningsingenjör

Love är certifierad besiktningsingenjör

 Love Berner är elkraftskonstruktör hos oss på Elektrotekniska byrån och har jobbat inom branschen i över tretton år. Han började som elektriker men tog examen som elkraftsingenjör för snart ett år sedan. För mindre än en vecka sedan fick Love också sin certifiering som besiktningsingenjör.

-Certifieringen innebär att jag är certifierad för att kunna utföra revisionsbesiktningar för Brandskyddsföreningen Elektriska Nämnden (EN), säger han.

För att bli besiktningsingenjör har han gått en femdagars grundutbildning i teknik, besiktningsmetodik och administration.

Brandskyddsföreningens vision är “Ett brandsäkrare Sverige” de och arbetar för att öka brandsäkerheten i Sverige och minska samhällets skadekostnader. De är också en allmännyttig ideell förening med uppdraget att vara ett ledande kunskapscentrum i brandsäkerhet.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar