Ljussättning av Alsters herrgård


Alsters herrgård i Karlstad, en gård till minne av poeten Gustaf Fröding, byggdes på 1700-talet. Herrgården var i behov av mer belysning, både på huvudbyggnaden och i trädgården. Vi på Elektrotekniska Byrån har designat och ljussatt fasaden och delar av utemiljön. Vi har även inventerat elinmatningar och tagit fram ett huvudledningsschema.

Alsters herrgård är belägen i Karlstad och byggnaden uppfördes under slutet av 1700-talet. Herrgården är idag en minnesgård för poeten Gustaf Fröding som föddes här.

-Vi har tagit fram ny belysning till både fasaden och trädgården på uppdrag av Karlstads kommun, som äger byggnaden, säger Erica Eriksson, ljusdesigner på Elektrotekniska byrån.

Ny tidsenlig belysning
-Innan var utebelysningen nästintill obefintlig, så det blev ett rejält lyft. Vi har planerat och ljussatt fasaden men också delar av trädgården. Eftersom det är en gammal byggnad har vi också tagit hänsyn till detta och valt lampor som ska kännas tidsenliga för byggnaden, förklarar Erica.

Den belysning som blivit installerad kommer från Kamic, som är leverantör av kvalitetsbelysning och nödbelysning. Erica valde armaturer som speglar stilen från 17- och 1800-talet för att bevara gårdens karaktär.

Effektberäkning av elmatningar
Olov Sjöberg, som är elkonstruktör har också jobbat i projektet. Han har bland annat gjort en inventering på alla inmatningar till huvudbyggnaden och kringbyggnaderna.

-En del av mitt uppdrag var att kartlägga om det fanns kapacitet till alla matningar mellan byggnaderna. Jag har också gjort ett huvudledningsschema för att det ska finnas dokumentation inför framtida jobb, berättar han.

Vi på Elektrotekniska byrån har ramavtal med Karlstads kommun och har gjort flera liknande uppdrag tidigare. Bland annat har vi ljussatt Wermland Opera som också är en gammal kulturbyggnad.