Vi konstruerar lösningar till inomhus- och utomhusbelysning

Vi designar och konstruerar belysning till fasader, inomhuslokaler och utomhusmiljöer. Vi kan ta fram belysningslösningar både när du ska installera ny belysning i en befintlig lokal eller bygga helt nytt.

Kraven på effektiv energianvändning och optimerad belysning ökar efterfrågan på avancerade belysningsanläggningar i både privata och offentliga miljöer. I lokaler där alla ska kunna vistas och röra sig är behoven många och varierande. Att ta fram den tekniska lösningen för en byggnad med flera olika behov kan vara komplext. Vi tar fram belysningslösningar oavsett om det är till fasader, inomhuslokaler eller utomhusmiljöer.

Ljus har en stor inverkan på välbefinnandet

Rätt ljus på rätt plats skapar bra förutsättningar och fina miljöer. Ljus har en stor inverkan på välbefinnandet. Därför är ljusdesign en central del inom bland annat sjukvården där man ser att belysningen påverkar hälsan.

Vi tar fram belysningslösningar för många olika typer av fastigheter, till exempel:

  • Industri och kontor
  • Bostadshus
  • Sjukhus och sjukvårdsinrättningar
  • Skolor
  • Hotell