Fastighetsautomation

Fastighetsautomation är ett samlingsbegrepp för de system som används för att knyta samman tekniska installationer i en fastighet och bidrar till att optimera alla klimatsystem i fastigheten. Vi hjälper våra kunder att skapa de lösningar som behövs för att uppnå god ekonomi, god arbetsmiljö och sänkt energiförbrukning. Tillsammans skapar vi hållbara, energieffektiva och smarta byggnader för företag och samhälle – idag och imorgon.

Vad kan fastighetsautomation göra för dig?

Genom att binda samman de tekniska installationerna i din fastighet går det att ta fram lösningar för att styra och övervaka värme, ventilation och kyla, samla in larm från de olika systemen och ge automatisk återkoppling till driftspersonalen. Med hjälp av energiuppföljningsprogram analyserar vi byggnadens energiförbrukning och hittar energisparpotential. Du får mer pengar över, de som vistas i din fastighet mår bättre och kan vara mer produktiva och belastningen på miljön minskar.

Vad är det vi erbjuder egentligen?
Utredning:

Vi kontrollerar status på det befintliga styrsystemet, identifierar behov och kommer med åtgärdsförslag för att göra din anläggning bättre.

Konstruktion:

Vi konstruerar och projekterar styrsystem för alla typer av fastigheter, och då vi arbetar med alla entreprenörer och leverantörer så är vi helt fabrikatsoberoende för att ta fram den bästa lösningen för just din anläggning.

Samordning:

Vi samordnar dina installationer och erbjuder installationssamordning, samordnad provning samt gränsdragningslistor.

Utbildning:

Du och din fastighet utvecklas och vi ordnar så att din verksamhet får ett utbildningspaket som är skräddarsytt för era behov och er fastighet.

Kalkyl:

Hur mycket skulle det kosta att göra allt det där som ni funderar på att göra? Vad kostar det om ni byter ut styrsystemet och vad kommer det att kosta att låta bli? Vi tar fram besparings- produktions- och entreprenadkalkyler.

Driftoptimering:

Vi går över uppsatta parametrar så att installationerna i din byggnad samarbetar så effektivt som möjligt för att kraven på funktion och klimat ska uppnås samtidigt som energiförbrukningen minskar.

Entreprenadbesiktning:

Vi säkerställer att arbetet utförts enligt kontrakt och att det är fackmannamässigt utfört. Kort och gott, så kontrollerar vi att du fått det du betalat för.

Dokumentation:

Vi upprättar eller kompletterar din tekniska dokumentation så att du kan vara säker på att driftinstruktionerna är på plats när de behövs och för att energieffektiviteten ska upprätthållas.

Tekniskt stöd:

Ska ni investera, bygga om eller fixa till? Vi finns här för er, för att bana väg i djungeln av begrepp och möjligheter.