Centralsjukhuset Karlstad – Kvalitetsledning av reservkraftanläggning

Centralsjukhuset i Karlstad har förbättrat sin reservkapacitet för att säkerställa elförsörjningen och därmed driften av sjukhuset. Investeringen inkluderade fyra generatorer och ett högspänning/lågspänningsställverk. Kraftanläggningen blev klar 2015.

Elektrotekniska Byrån kvalitetsledare

– Vi ansvarade för kvalitetsledningen under projektet. Det betyder att vi tog fram förfrågningsunderlag, upphandlade entreprenörer och genomförde kontroll och besiktning av hög- och lågspänningsställverken samt deltog i drifttagning av reservkraftsanläggnigen, berättar Jonas Bjuresäter, VD på Elektrotekniska Byrån.

Reservkraftanläggningen består av fyra generatorer som fördelar ut kraften för att få rätt effekt för att klara av driften av alla fastigheter.

– Vi provkör generatorerna var tredje månad tillsammans med driftavdelningen på sjukhuset för att säkerställa att allt fungerar, berättar Jonas.

Fakta om projektet

Byggtid: 2013-2015.
Byggherre: Landstinget i Värmland.
Entreprenadform: Fast pris.
Entreprenör:
Eitech.
Omfattning:
Fyra generatorer och ett högspänning/lågspänningsställverk.