Brandlarmsregler SBF 110:8

Utbildningen Brandlarmsregler SBF 110:8 ger dig en grundläggande genomgång av SBF 110:8. Den är anpassad till dig som vill veta mer om regelverket och förstå skillnaderna jämfört med tidigare utgåvor.

Utbildningen hålls av en behörig Ingenjör brandlarm/godkänd besiktningsman.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskap om regelverket.

Kursinnehåll:
 • Utförandespecifikation för brandlarm, SBF 110:8
 • Utrymningslarm i SBF 110:8
 • komponenter och system
 • Sektionsindelning
 • särskilda risker
 • Val av detektortyp
 • Larmsignalering
 • Manuell aktivering
 • Placeringsregler
 • Installation, driftsättning, färdigställandekontroll
 • Skötsel, underhåll och besiktning
 • Dokumentation

Kontakt

Jörgen Warg
010-7886014
072-2493858
Mejla Jörgen