Anläggningsskötare/grundutbildning gassläcksystem

Kraven på dig som anläggningsskötare för en gassläcksystem är höga. Även personer som vistas i gassläckskyddade lokaler bör ha kunskap om funktion och personsäkerhet.

Vår utbildning för anläggningsskötare av gassläcksystem ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 500:3 Bilaga C.

Utbildningen hålls av en behörig Ingenjör gassläcksystem/godkänd besiktningsman.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som är anläggningsskötare för gassläcksystem eller till dig som har övergripande ansvar för personsäkerhet och funktion i utrymmen som skyddas med gassläcksystem. Det kan vara till exempel förvaltare, fastighetsansvarig, IT-ansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:
  • Olika gastyper och dess egenskaper
  • Koldioxidanläggningar
  • Regelverk och användningsområden
  • Personskyddskrav
  • Skötsel och underhåll
  • Funktion och viktiga styrfunktioner
  • Miljöpåverkan

Kontakt

Jörgen Warg
010-7886014
072-2493858
Mejla Jörgen