Anläggningsskötare brandlarm

Kraven på dig som anläggningsskötare inom brandlarm är höga idag. Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning. Dessutom ska du genomföra provningar och kontroller av systemen varje månad.

Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs och uppfyller kraven i SBF 110:8 Bilaga D. Utbildningen hålls av en behörig Ingenjör brandlarm/godkänd besiktningsman.

Uppdatera din kunskap vart femte år

Regelverk och standarder förändras ständigt. Därför är utbildningen även lämplig för att uppdatera dina kunskaper löpande. Enligt SBF 110:8 bör du uppdatera din utbildning vart 5:e år.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som anläggningsskötare av brandlarmanläggningar och dig som har övergripande ansvar och exempelvis är förvaltare, fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad, funktion och omfattning.
  • Placeringsregler och täckningsytor för detektorer.
  • Funktion och skötsel av ingående komponenter.
  • Larmlagring och larmöverföring.
  • Myndighetsföreskrifter, försäkringskrav, avtal och egen ambition.
  • Omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder.
  • Verksamheten i lokalerna med brandlarmanläggning.
  • Säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna med brandlarm.
  • Allmän brandkunskap.

Kontakt

Jörgen Warg
010-7886014
072-2493858
Mejla Jörgen