Örebro kommun – projektering av solceller till kontor

Miljön har varit i stort fokus när ombyggnationen av Åbylunden 1 i Örebro genomförts. Högst upp på huset finns den osynliga kronan på verket: integrerade solcellspaneler på fasaden, som inte syns om man inte vet om att de är där. Elektrotekniska Byrån har varit med och projekterat dessa toppmoderna solceller.

Det ursprungliga huset är byggt 1969 och nu har Åbylunden 1 i Örebro genomgått en totalrenovering. Sexvåningshuset på 10 500 kvadratmeter har uppdaterats till en toppmodern kontorsbyggnad där hållbarhet och miljön är i så stort fokus att det certifierats med den högsta möjliga miljöcertifieringen på byggprojekt: Miljöbyggnad Guld.

– En unik sak med den här ombyggnationen är solcellerna som är integrerade i fasaden. De är heltäckande på de övre våningsplanen och vetter åt flera olika väderstreck. Solcellerna syns inte, utan ser ut som en glasfasad. Det vi har gjort är att projekterat kabeln mellan solcellerna och det nya ställverket. Därifrån skickas sedan solkraften vidare som el via nya kablar till belysning och arbetsplatsernas nya vägguttag, förklarar Magnus Hultgren som är en av Elektrotekniska Byråns elkonstruktörer och varit delaktig i projektet.

Modern uppdatering med nya elektroniska möjligheter

Utöver solcellerna och ett övrigt arbete med elcentraler samt belysning, har Elektrotekniska Byrån projekterat telesystem såsom brandlarm, inbrottslarm och data- och fibernät. På 60-talet fanns inte all den teknik som finns idag, det har gjort att projektgruppen behövt använda sig mycket av 3D-samordning för att få plats med all ny, modern teknik i huset.

– Huset ska kunna användas till mycket. Där kommer finnas kontorslokaler, men också ett valkansli samt ett skyddsrum som nu är uppdaterat, berättar Johan Hahne som är telekonstruktör på Elektrotekniska Byrån.

Fakta om projektet

Uppdrag: Projektera tele- och elsystem
Byggherre: Örebroporten Fastigheter AB
Beställare: Elprofilen i Örebro
Storlek: 10 500 kvadratmeter
Certifiering: Miljöbyggnad Guld