TELEKONSTRUKTION ENLIGT EBAB

telekonstruktion
Telekonstruktion är nära besläktat med elkonstruktion och EBAB har ett heltäckande tjänsteutbud även inom detta område. Våra konstruktörer är med andra ord specialister på data, bus-system, AV-system, övervakning/CCTV och larmsystem för alla olika typer av fastigheter. EBAB har också specialkompetens för RAKEL-systemet.

Liksom för elkonstruktion, har vi ett heltäckande spann av tjänster inom telekonstruktion. Vi erbjuder allt från behovsutredningar till kalkyler, projektering, kontroll och besiktning. Dessutom erbjuder vi dokumentation och registrering enligt Svensk Standard samt orienterings- och serviceritningar för säkerhetsanläggningar.

EBAB jobbar med system för:

  • Telefoni
  • Datakommunikation
  • Radioteknik
  • Säkerhetssystem
  • Allmänna teleanläggningar (högtalare, snabbtelefon, TV)

Vi har även specialiserade tjänster för besiktning av brandlarm och RAKEL-systemet. Eftersom vi strävar efter att skapa helhetlösningar har vi tillgång till ett stort nätverk av samarbetspartners. Dessa kan erbjuda spetskompetens inom en rad områden, som till exempel länkstråksberäkningar för mikrovågslänk.

SPECIALKOMPETENS FÖR RAKEL-SYSTEMET

RAKEL är Sveriges nationella kommunikationssystem för ledning och samverkan mellan polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården (blåljusmyndigheterna). Systemet bidrar till att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlättar daglig kommunikation i och mellan dessa organisationer. EBAB har ingenjörer som jobbar med RAKEL där den främsta kunden är MSB.

Hallå där Olov, vår nye elkonstruktör

Efter 15 år som elektriker, bland annat i Norge, sadlar Olov Sjöberg om till elkonstruktör.…
LÄS MER »Lär känna vår nye elkonstruktör Mindaugas

Mindaugas började jobba som elkonstruktör hos oss i juni 2017. Han är så engagerad, driven…
LÄS MER »Fler nyheter →
NYHETER

Bryggudden i Karlstad – projektering av elkraft

Bryggudden är en ny stadsdel i centrala Karlstad med vattnet…
LÄS MER »Centralsjukhuset i Karlstad – entreprenadbesiktning

Hus 60 är en ny- och ombyggnad av Centralsjukhuset i…
LÄS MER »Fler referenser →
REFERENSER