Våra certifikat

Certifieringar - Elektrotekniska Byrån

Vi verkar inom ett område som kräver mycket hög noggrannhet och kompetens. Därför är det viktigt att vi har våra kunders och marknadens förtroende att utföra de kvalificerade uppgifter vi gör. Våra certifieringar är ett sätt att visa vårt åtagande.

ISO 9001

Elektrotekniska Byrån är certifierade enligt ISO 9001 sedan 2010. ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som är baserad på åtta kvalitetsledningsprinciper:

 • Ledarskap
 • Kundfokus
 • Processinriktning
 • Systemangreppssätt för ledning
 • Medarbetarnas engagemang
 • Faktabaserade beslut
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 • Ständiga förbättringar

ISO 14001

Vi är även certifierade enligt ISO 14001 sedan 2010. Denna standard handlar om miljöledning och syftar till att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts. Fördelarna är många:

 • Effektivare användning av material, energi och avfallshantering
 • Personalen blir delaktig i miljöarbetet
 • Uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav
 • Systematik och dokumentation
 • Förtroende mot kunder

Ladda ner vår verksamhetspolicy

Certifierad besiktningsfirma för  elanläggningar

Vi utför besiktningar enligt Elektriska nämndens normer för besiktning av elanläggningar. 2 av våra konstruktörer är auktoriserade besiktningsmän enligt elektriska nämndens normer

Certifierad besiktningsfirma BRANDLARM

Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) och därmed godkända av myndigheter och försäkringsbolag att utföra leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarmsanläggningar.

Hallå där Olov, vår nye elkonstruktör

Efter 15 år som elektriker, bland annat i Norge, sadlar Olov Sjöberg om till elkonstruktör.…
LÄS MER »Lär känna vår nye elkonstruktör Mindaugas

Mindaugas började jobba som elkonstruktör hos oss i juni 2017. Han är så engagerad, driven…
LÄS MER »Fler nyheter →
NYHETER

Bryggudden i Karlstad – projektering av elkraft

Bryggudden är en ny stadsdel i centrala Karlstad med vattnet…
LÄS MER »Centralsjukhuset i Karlstad – entreprenadbesiktning

Hus 60 är en ny- och ombyggnad av Centralsjukhuset i…
LÄS MER »Fler referenser →
REFERENSER