Mariebergsskolan – projektering av el- och telesystem vid ombyggnation

Elektrotekniska Byrån projekterade el- och telesystemen när Mariebergsskolan i Karlstad byggdes om 2011-2012. Skolan fick en ny identitet med ny entré, gångstråk i två plan, flera glaspartier och ytor som möjliggör mer vuxennärvaro. 

Mariebergsskolan är en 7-9-skola med cirka 275 elever. Skolan byggdes om för att bli mer hållbar och modern, både när det gäller energieffektivitet och arbetsmiljö. I samband med ombyggnationen förnyades fasaden och utemiljön med bland annat belysning, möbler och cykelställ. Skolan är numer certifierad som en miljöbyggnad silver.

Det betyder att byggnaden är hållbar och att skolans miljöer är bra att leva, arbeta och leka i. Till exempel är all belysning utbytt till LED-teknik. Totalt har vi projekterat dryg 650 nya armaturer, berättar Jonas Bjuresäter, vd, Elektrotekniska Byrån.

Fakta om projektet

Byggtid: 2011-2012.
Byggherre:
Karlstads kommun.
Entreprenadform: Totalentreprenad.
Uppdragsgivare: Byggdialog.
Totalbudget: 54 miljoner kronor.
Antal armaturer: 650 stycken.