Kurser

Brandlarmanläggningar

Målgrupp: Anläggningsskötare i första hand, men även för personer med övergripande ansvar för brandlarmsanläggningar t ex brandskyddsansvariga och fastighetsansvariga personer.

Kursens mål: Kursdeltagare/anläggningsskötare ska efter att ha genomfört kursen har tillräckliga kunskaper för att på ett kvalificerat sätt kunna ta hand om anläggningen. Kursen är en grundläggande utbildning som ger kunskap för att uppfylla de krav som ställs på skötsel.

Kursens delar:

 • Kravställare/Myndighetskrav/Försäkringskrav
 • Regler för utförande och skötsel
 • Systemuppbyggnad och ingående komponenter
 • Onödiga larm, hur uppstår de? och hur kan de undvikas?
 • Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
 • Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
 • Vad gäller vid frånkopplingar?

Gassläckanläggningar

Målgrupp: Anläggningsskötare i första hand, men även för personer med övergripande ansvar för gassläckanläggningar t ex brandskyddsansvariga och fastighetsansvariga personer.

Kursens mål: Kursdeltagare/anläggningsskötare ska efter att ha genomfört kursen har tillräckliga kunskaper för att på ett kvalificerat sätt kunna ta hand om anläggningen. Kursen är en grundläggande utbildning som ger kunskap för att uppfylla de krav som ställs på skötsel.

Kursens delar:

 • Olika typer av släcksystem.
 • Regelverk.
 • Kemiska gaser och inertgaser.
 • Miljöpåverkan.
 • Personskyddskrav.
 • Systemuppbyggnad.
 • Viktiga styrningar.
 • Skötsel och underhåll.

Kursen sker företrädesvis på kundens egen anläggning.

För ytterligare information och anmälan kontakta:
Jörgen Warg
Telefon 010-788 60 14
E-post 
jorgen.warg@ebabkonsult.se

Hallå där Olov, vår nye elkonstruktör

Efter 15 år som elektriker, bland annat i Norge, sadlar Olov Sjöberg om till elkonstruktör.…
LÄS MER »Lär känna vår nye elkonstruktör Mindaugas

Mindaugas började jobba som elkonstruktör hos oss i juni 2017. Han är så engagerad, driven…
LÄS MER »Fler nyheter →
NYHETER

Bryggudden i Karlstad – projektering av elkraft

Bryggudden är en ny stadsdel i centrala Karlstad med vattnet…
LÄS MER »Centralsjukhuset i Karlstad – entreprenadbesiktning

Hus 60 är en ny- och ombyggnad av Centralsjukhuset i…
LÄS MER »Fler referenser →
REFERENSER