Galleria Valvet – projektering av kraft-, telesystem och belysning

Galleria Valvet i Karlstad är en del av kvarteret Mercurius, som består av lägenheter, kontor, parkeringsplatser, gator och torg. Elektrotekniska Byrån har projekterat kraft- och telesystem samt belysning för hela kvarteret.

Elektrotekniska Byrån tog fram både förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör och bygghandlingar till kvarteret Mercurius.

– Vi har bland annat projekterat bygghandlingar för högspänningsställverk, kraft, belysning, KNX, tele/data och säkerhetssystem, berättar Henrik Boss, telekonstruktör.

Den största utmaningen var att arbeta fram en optimal lösning både för gallerian och de nybyggda bostäderna som ligger ovanför.

– Vi måste ju se till att hela kvarteret fungerar, oavsett verksamheternas och de boendes behov, förklarar Henrik.

I en stor lokal där många rör sig är säkerheten viktig. Man behöver till exempel ta hänsyn till skyddsklasser mellan verksamheter i kvarteret och gemensamma utrymningsvägar.

-Vi har utformat säkerhetssystemen, såsom brand- och utrymningslarm, inbrottslarm och passerkontrollsystem, berättar Henrik.

Fakta om projektet

Byggtid: 2014-2016
Entreprenadform:
Partneringentreprenad
Byggherre:
 SPG COnstruction
Totalentreprenör: Byggbolaget i Värmland
Elentreprenör: Elinstallatören
Handelsyta: 7000 kvadratmeter
Kontorsyta: 3000 kvadratmeter
Antal hyresrätter: 51 stycken