Fröding Arena – projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar

Elektrotekniska Byrån har tagit fram förfrågningsunderlag och projekterat bygghandlingar till Fröding Arena i Karlstad. Arenan är 3 300 kvadratmeter stor och har solpaneler på taket. Läktaren är utdragbar och matcharenan kan delas av i två planer tack vare en höj- och sänkbar skiljevägg.

Fröding Arena på Kronoparken i Karlstad är specialdesignad för basket, men kan även användas för till exempel handboll och innebandy. Med sin höj- och sänkbara skiljevägg är det en mycket flexibel anläggning som kan förvandlas från en matcharena till två mindre planer. Att läktaren är utdragbar gör att det går att använda endast halva läktaren vid behov.

– Vi tog fram förfrågningsunderlag tillsammans med Karlstads kommun och blev sedan upphandlade av Elcenter för att ta fram bygghandlingarna. Vi konstruerade därför el- och telesystemet till arenan, berättar Jonas Bjuresäter, vd, Elektrotekniska Byrån.

Under 2016 tog Elektrotekniska Byrån även fram förfrågningsunderlag för en ny och utdragbar läktare, så kallad teleskopläktare, som installerades samma år.

Hållbar och tillgänglighetsanpassad

Arenan rymmer drygt 800 åskådare och är lättillgänglig för personer med funktionsnedsättning. På taket finns 200 kvadratmeter solpaneler för produktion av el.

Fakta om projektet

Yta: Cirka 3 300 kvadratmeter, sju meters takhöjd och plats för 812 sittande åskådare.
Omfattning: En matcharena, sex omklädningsrum, separata omklädningsrum för domare, rehabrum, konferensrum, kontor, café och kök.
Tillgänglighetsanpassning: Toaletter och duschar för rullstolsburna finns i alla omklädningsrum. Handikappanpassade toaletter och åskådarplatser för publik. Lyssningsslinga som är kopplad till högtalaranläggning för personer med nedsatt hörsel.
Byggherre: Karlstads kommun
Uppdragsgivare:
Elcenter
Entreprenadform: Totalentreprenad
Miljöanpassning: 200 kvadratmeter solpanel på taket för produktion av el.
Byggtid: 2008 till 2010