Våra besiktningar ger dig en säkrare vardag

shutterstock_126874874
Vi har lång erfarenhet av att utföra besiktningar inom både brandskydd och elanläggningar. Våra besiktningsmän är alla auktoriserade och hjälper dig att undvika onödiga fel.

Besiktning av brandskyddsutrustning

I byggnader där det rör sig många människor är olika typer av brandskyddsutrustning en självklarhet. Men lika viktigt är att utrustningen verkligen fungerar. Vi är certifierade som besiktningsorgan för brandskyddsanordningar enligt SBF 1003:3.

Vi hjälper dig med normbesiktningar av automatiskt brandlarm, utrymningslarm, sprinkleranläggningar och gassläcksanläggningar. Sjukhus, vårdboenden, industrier, kulturbyggnader, hotell och idrottshallar är exempel på byggnader där det krävs någon form av brandskyddsutrustning. Myndigheter och försäkringsbolag ställer krav på återkommande kontroller och även på besiktning vid installation av utrustningen enligt gällande norm (SBF 110).

Den som gör besiktningen måste vara auktoriserad besiktningsman. Genom att se till att din utrustning är besiktigad ökar säkerheten i din dagliga verksamhet. Risken för skador, både materiella och personskador, minskar markant och du undviker onödiga driftavbrott och larm.

Kontakta oss, så berättar vi mer!


Jörgen Warg

Besiktningsingenjör Certifikat 12-238 Brandlarm, 15-35 Gassläckssystem
Telefon: 010-788 60 14
Sms: 072-249 38 58
jorgen.warg@ebabkonsult.se
Behörig ingenjör brandlarm
Behörig ingenjör gassläck
Besiktningsman brand- och utrymningslarm
Besiktningsman gassläcksystem

EN_Mark

Besiktning av elanläggningar

Olika typer av elfel orsakar årligen en rad olyckor. Många av dessa skulle kunna undvikas genom rätt förebyggande arbete.

Våra tre besiktningsingenjörer är auktoriserade av Elektriska Nämnden och hjälper dig med revisionsbesiktning av dina elanläggningar. Genom återkommande översyn förebygger du både materiella skador och egendomsskador och du undviker onödiga driftstopp.

Försäkringsbolagen ställer krav på regel­bunden revisions­­besiktning. Besiktningarna måste göras av en besiktnings­ingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden, som är försäkringsbolagens gemensamma organ för att främja elsäkerhet.

Vid besiktningen identifieras eventuella risker i dina elanläggningar och ett besiktningsprotokoll ger besked om anläggningen uppfyller Elsäkerhetsverkets alla krav. Numera ingår även att dokumentera fel som ger upphov till värmeutveckling, med hjälp av en värmekamera.

Kontakta oss, så berättar vi mer!

Mikael Bohman
Auktoriserad elrevisionsbesiktningsman
Telefon: 010-788 60 26
Sms: 073-820 76 26
mikael.bohman@ebabkonsult.se

Pierre Karlsson 
Auktoriserad elrevisionsbesiktningsman
Telefon: 010-788 60 35
Sms: 070-251 55 71
pierre.karlsson@ebabkonsult.se

Stefan Fagerholm
Auktoriserad elrevisionsbesiktningsman
Telefon: 010-788 60 28
Sms: 070-581 96 21
stefan.fagerholm@ebabkonsult.se

Certifierad_termografo݈r_elanla݈gning

TERMOGRAFERING AV ELANLÄGGNINGAR

Olika typer av elfel orsakar en rad olyckor varje år. Många av dessa skulle kunna undvikas genom rätt förebyggande arbete.

Vår termograför är certifierad enligt Svensk Brand- & Säkerhetscertifierings (SBSC) norm för termografering av elanläggningar (SBF 1031:2). Han hjälper dig med temperaturmätningar av dina elanläggningar. Genom återkommande översyn förebygger du elfel och undviker onödiga driftstopp.

Allt fler försäkringsbolag ställer krav på att temperaturkontroller med värmekamera genomförs av en certifierad termograför.

Kontakta oss, så berättar vi mer!

Mikael Bohman
Auktoriserad elrevisionsbesiktningsman
Telefon: 010-788 60 26
Sms: 073-820 76 26
mikael.bohman@ebabkonsult.se

Hallå där Olov, vår nye elkonstruktör

Efter 15 år som elektriker, bland annat i Norge, sadlar Olov Sjöberg om till elkonstruktör.…
LÄS MER »Lär känna vår nye elkonstruktör Mindaugas

Mindaugas började jobba som elkonstruktör hos oss i juni 2017. Han är så engagerad, driven…
LÄS MER »Fler nyheter →
NYHETER

Bryggudden i Karlstad – projektering av elkraft

Bryggudden är en ny stadsdel i centrala Karlstad med vattnet…
LÄS MER »Centralsjukhuset i Karlstad – entreprenadbesiktning

Hus 60 är en ny- och ombyggnad av Centralsjukhuset i…
LÄS MER »Fler referenser →
REFERENSER